Zapisy na półkolonie letnie 2024

Regulamin zapisu na półkolonie:

  • należy wypełnić i wysłać poniższy formularz
  • przy zapisywaniu rodzeństwa wystarczy wypełnić jeden formularz i zaznaczyć, że zgłasza się więcej niż jedno dziecko (punkt 4.)
  • po prawidłowym wypełnieniu formularzu dostaną Państwo informację zwrotną drogą mailową o obowiązkowej opłacie rezerwacyjnej (wpisowe) wynoszącą 200zł
  • w przypadku zapisywania rodzeństwa należy opłacić wpisowe osobno za każde dziecko (dwoje – 400zł, troje 600zł)
  • wpisowe należy wpłacić w ciągu tygodnia od otrzymanego maila
  • brak opłaty rezerwacyjnej w terminie skutkuje brakiem gwarancji w uczestnictwie na półkoloniach (dziecko znajduje się na liście rezerwowej)
  • Rodzic/Opiekun ma prawo zrezygnować z półkolonii najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem turnusu (z I turnusu można zrezygnować do 3.06, z II turnusu można zrezygnować do 10.06, z III turnusu można zrezygnować do 24.06)
  • rezygnacja z uczestnictwa w półkoloniach po podanych wyżej terminach skutkuje brakiem zwrotu opłaty wpisowej
  •  
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
1. Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna
Dotyczy dzieci, które kształcą się muzycznie
Dotyczy dzieci, które kształcą się muzycznie
Dotyczy dzieci, które kształcą się muzycznie
W przypadku żadnych uwag napisz "nie dotyczy"
15. Zaznacz turnus, który Cię interesuje (może być więcej niż jeden)
18. Zgoda
Up